กกพ. สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่โคราช หลังใบกังหันและเครื่องยนต์หลุด